Nit estelada

Cafè de nit

Casa groga

Terrassa de cafè a la nit

Autorretrat davant el cavallet

Gerro amb quinze girasols

Naturalesa morta

Oliveres

Matí anant al treball